Trang chủ / Tag Archives: Liên thông trung cấp Dược lên Đại học

Tag Archives: Liên thông trung cấp Dược lên Đại học

Liên thông trung cấp Dược lên Đại học Dược

Hướng dẫn mới về liên thông từ trung cấp lên đại học Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 18/2017/QĐ-TTg về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Theo đó, người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng …

Xem thêm