Trang chủ / Tin tức / Sở Y Tế công bố Trường Đại học Đại Nam là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Sở Y Tế công bố Trường Đại học Đại Nam là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Sở Y Tế công bố Trường Đại học Đại Nam là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược
Chứng chỉ hành nghề Dược sẽ bị thu hồi nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Khi nào Dược sĩ cần tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược?

Theo Điều 28, Luật Dược 2016 (Luật số: 105/2016/QH13): người hành nghề dược sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Ngoài ra, trong Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, người hành nghề dược cũng cần cung cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược
Các giấy tờ cần thiết trong Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược: Chương trình, nội dung, phương pháp, thời gian đào tạo

Chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược được quy định tại Điều 8 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành như sau:

Điều 8. Chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược phải xây dựng chương trình đào tạo bao gồm các nội dung chính sau đây:
1. Nội dung đào tạo bao gồm:
a) Kiến thức chuyên ngành;
b) Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược;
c) Kỹ năng và các kỹ thuật trong hành nghề dược.
2. Hình thức, phương pháp dạy, học thực hành đánh giá kết quả đầu ra của người học thực hành phù hợp với chương trình đào tạo cho từng môn học, đối tượng, trình độ đào tạo thực hành.
3. Thời gian đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược:
a) Kiến thức chuyên ngành: Tối thiểu 06 giờ đối với người có trình độ đại học; tối thiểu 04 giờ đối với người có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác;
b) Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược: Tối thiểu 06 giờ;
c) Kỹ năng và các kỹ thuật trong hành nghề dược: Tối thiểu 06 giờ.

Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người hành nghề dược được quy định tại Điều 9 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành như sau:

Điều 9. Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người hành nghề dược
1. Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Là một trong các tổ chức sau: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành y, dược; cơ sở giáo dục có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe; viện nghiên cứu có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược; cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế; các hội nghề nghiệp về dược;
b) Có chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này;
c) Có cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
d) Có người hướng dẫn, báo cáo viên tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược (sau đây gọi tắt là người hướng dẫn) đáp ứng các yêu cầu sau:
– Người hướng dẫn về kiến thức chuyên ngành về dược phải có một trong các văn bằng quy định tại Điều 17 và 18 của Nghị định này với trình độ đào tạo không thấp hơn của người tham gia đào tạo và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm phù hợp với nội dung đào tạo;
– Người hướng dẫn về pháp luật và quản lý chuyên môn về dược phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại cơ quan quản lý về dược, thanh tra dược hoặc giảng dạy về quản lý dược tại các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp dược trở lên;
– Người hướng dẫn về kỹ năng, kỹ thuật thực hành phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực hành phù hợp với nội dung đào tạo thực hành.
2. Trường hợp cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược không trực tiếp đào tạo, cập nhật các nội dung về kỹ năng, kỹ thuật trong hành nghề dược thì phải ký hợp đồng với cơ sở dược đáp ứng thực hành tốt phù hợp với nội dung kỹ năng, kỹ thuật trong hành nghề dược mà cơ sở đó thực hiện việc đào tạo, cập nhật.

Trường Đại học Đại Nam được Sở Y tế công bố là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Ngày 05/12/2017, Trường Đại học Đại Nam đã được Sở Y Tế công bố là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.

Link công bố của Sở Y Tế: http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/To-trinh-de-nghi-cong-bo-co-so-dao-tao-cap-nhat-kien-thuc-chuyen-mon-ve-Duoc-448/

Trường Đại học Đại Nam được công bố là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược
Sở Y Tế công bố Trường Đại học Đại Nam là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Như vậy, trường Đại học Đại Nam hoàn toàn đủ điều kiện để đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

>>> ĐĂNG KÝ HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC <<<

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0961 595 599  –  0931 595 599
Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Websitetuyensinh.dainam.edu.vn – dainam.edu.vn

Comments

comments

Có thể bạn quan tâm

4 sai lầm giết chết chất lượng phục vụ của nhà thuốc

Trong quá trình hỗ trợ và tư vấn cho các nhà thuốc, daihocduoc.com rút ra một …