Trang chủ / Ngành Dược (trang 3)

Ngành Dược

Ngành Dược là gì?

Liên thông đại học Dược

1. Ngành Dược là gì? Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên cả 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; quy trình vận dụng thuốc trong điều trị dành cho bệnh nhân. Dược học được phân …

Xem thêm