Trang chủ / Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam

Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam

Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam với một đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đầy tâm huyết với nghề, là các thầy cô từng giữ các vai trò quan trọng trong các bộ môn của Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Quân Y, Đại học Y Hà Nội và các giảng viên trẻ có trình độ Thạc sỹ Dược học đầy nhiệt huyết.

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM:
I. Ban Lãnh đạo Khoa:
1. Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Nguyện, nguyên Giám đốc Trung tâm KHCN Dược, Tổng Công ty Dược Việt Nam;
2. Phó Trưởng khoa: DSCKI. Phan Việt Phượng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội;
3. Phó Trưởng khoa: DSCKI. Nguyễn Trung Khảm, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội;

Các thầy cô của Khoa Dược trường Đại học Đại Nam

II. Các Bộ môn trực thuộc Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam:
1. BM. Cơ bản Dược: PGS.TS. Hoàng Minh Hằng –  Cố vấn chuyên môn. Bộ môn có 03 cán bộ giảng dạy (CBGD) chịu trách nhiệm giảng dạy Toán Xác xuất thống kê Y Dược và Tiếng Anh chuyên ngành Dược.
2. BM. Hóa đại cương – Vật lý – Hóa lý: TS. Lê Kiều Nhi – Trưởng BM, có 05 CBGD, giáng dạy 04 môn học: Thực hành Dược khoa, Hóa đại cương – Vô cơ, Vật lý, Hóa lý Dược.
3. BMThực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền: PGS.TS. Vũ Văn Điền – Cố vấn chuyên môn, TS. Nguyễn Thị Sinh – Phó trưởng BM, có 05 CBGD, giảng dạy Thực vật Dược, Dược liệu, Dược học cổ truyền.
4. BMHóa Phân tích – Kiểm nghiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Trưởng BM, có 03 CBGD, đảm nhiệm giảng dạy Hóa phân tích, Kiểm nghiệm, Độc chất và Môi trường.
5. BMHóa Hữu cơ – Hóa dược: TS. Huỳnh Kim Thoa – Trưởng BM, TS. Phan Thục Anh – Phó trưởng BM, có 05 CBGD, giảng dạy Hóa hữu cơ, Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp hóa dược
6. BM. Sinh học – Vi sinh: PGS.TS. Cao Văn Thu – Cố vấn chuyên môn, GVC. Nguyễn Thị Lệ Phi – Phó trưởng BM, có 03 CBGD, giảng dạy Sinh học, Vi sinh và Ký sinh trùng.
7. BMY cơ sở –  Hóa sinh: PGS.TS. Hoàng Quang – Trưởng BM, có 05 CBGD, giảng Giải phẫu – Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Hóa sinh, Bệnh học cơ sở.
8. BMDược lý – Dược lâm sàng: TS. Vũ Thị Trâm – Trưởng BM, DSCKI. Nguyễn Thị Thanh Liêm – Phó trưởng BM, có 03 CBGD, giảng Dược lý, Dược lâm sàng, Dược động học, Sử dụng thuốc trong điều trị.
9. BMBào chế –  Công nghệ Dược: PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng – Trưởng BM, DSCKI. Nguyễn Thị Thúy Dần – Phó trưởng BM, có 05 CBGD, giảng Bào chế – Sinh dược học, Công nghệ SX Dược phẩm, một số học phẩn bổ trợ chuyên môn như Viên nén đặc biệt và dạng bào chế hiện đại, Xây dựng quy trình sản xuất; thẩm định quy trình sản xuất thuốc.
10. BMQuản lý – Kinh tế Dược: ThS. Đặng Khánh Long – Trưởng BM, có 03 CBGD, giảng Quản lý Dược, Pháp luật dược, Marketing Dược, Kinh doanh dược.

III. Các môn học thuộc kiến thức Giáo dục đại cương được các Khoa của Nhà trường đảm nhiệm:
Các môn học Tiếng Anh (27 tín chỉ), Kỹ năng mềm (03 tín chỉ), Tin học (6 tín chí), Triết học Mác Lenin (5 tín chỉ), Đường lối CM của Đảng CSVN (3 tín chỉ), Tư tưởng HCM (2 tín chỉ), GD Thế chất (3 tín chỉ), GD Quốc phòng (175 tiết) được các Khoa Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Chính trị của Nhà trường đảm nhận giảng dạy.

B. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. Giảng viên cơ hữu biên chế Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam:
Khoa hiện có 63 giảng viên gồm 05 Phó Giáo sư, 13 Tiến sỹ, 21 Thạc sỹ, 14 Dược sỹ chuyên khoa I, 01 Giảng viên chính, 06 Dược sỹ Đại học, 03 Cử nhân (trong đó có 01 Cử nhân đang học Cao học) tham gia giảng dạy các học phần cơ sở ngành và các môn chuyên ngành. Để phục vụ cho các học phần thực hành, Khoa còn có 16 Dược sỹ Trung cấp là các Kỹ thuật viên hướng dẫn tại các phòng thực hành.

II. Giảng viên cơ hữu các Khoa của Đại học Đại Nam:
Các học phần cơ sở như Tiếng Anh, Mác Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh do 10 giảng viên cơ hữu của Khoa Tiếng Anh, Khoa Chính trị đảm nhiệm, trong đó có 04 giảng viên có học vị Tiến sỹ, 04 giảng viên có học vị Thạc sỹ.

III. Giảng viên thỉnh giảng của Khoa Dược trường Đại học Đại Nam:
Số lượng giảng viên thỉnh giảng tại khoa hiện có là 11 người trong đó có 04 Phó giáo sư, 04 Tiến sỹ Dược, 01 Thạc sỹ và 01 Dược sỹ chuyên khoa I giảng dạy các môn chuyên ngành như Dược học cổ truyền, Bào chế công nghệ Dược, Phân tích – Kiểm nghiệm…

Sinh viên thực hành tại Phòng thực hành của Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam

C. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC

I. Hội thảo về Chương trình đào tạo Dược sỹ đại học (DSĐH):
Để đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo Dược sỹ đại học ngay từ năm học đầu tiên, được sự đồng ý của Lãnh đạo Nhà trường, Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam đã tiến hành cuộc điều tra nhu cầu xã hội, các yêu cầu của thực tế nghề nghiệp đối với người Dược sỹ đại học hiện tại và tương lai (thời gian điều tra, khảo sát từ tháng 9/2013 đến đầu tháng 11/2013), trên cơ sở đó đề xuất về nội dung và phương pháp đào tạo Dược sỹ đại học của Trường Đại học Đại Nam.

Ngày 30/11/2013 tổ chức Hội thảo về Chương trình đào tạo Dược sỹ đại học của Đại học Đại Nam với sự tham gia của Cơ quan quản lý đào tạo nhân lực y tế, các Viện Nghiên cứu ngành Dược, các Doanh nghiệp Dược, các Trưởng khoa Dược bệnh viện, Trung tâm Kiểm nghiệm, Ban Giám hiệu, Các Thày Cô lãnh đạo các Phòng Ban chức năng và các Bộ môn, các Giảng viên của Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam.

Sau Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam đã ký ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược học theo Quyết định số 528QĐ/ĐN-ĐT ngày 30/12/2013 và Chương trình đào tạo hệ chính quy ngành Dược học ban hành theo Quyết định số 268QĐ/ĐN-ĐT ngày 29/5/2014. Ngày 25/10/2013 Hiệu trưởng đã duyệt 62 giáo trình, tài liệu làm giáo trình chính thức phục vụ cho công tác đào tạo Dược sỹ đại học.

II. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo Dược sỹ đại học:
Trường Đại học Đại Nam có hệ thống giảng đường được trang bị projector, trang âm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhà trường đã xây dựng khu Thực hành Dược tách riêng, đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế đối với cơ sở đào tạo Dược sỹ đại học (Quyết định số 5486/QĐ-BYT ngày 27/12/2006 v/v ban hành “Tiêu chuẩn trang thiết bị vật tư, hóa chất cho các phòng thực tập của cơ sở đào tạo Dược sỹ đại học”).

Cơ sở vật chất hiện đại của Khoa Dược trường Đại học Đại Nam

Đặc biệt, Khoa Dược trường Đại học Đại Nam có Nhà thuốc thực hành được trang bị, bố trí, sắp xếp theo mô hình nhà thuốc GPP để sinh viên thực hành bán thuốc, thực hành kỹ năng giao tiếp bán hàng, thực hành về tư vấn sử dụng thuốc và thực hành về phân tích đơn thuốc. Vườn Cây thuốc được xây dựng theo Danh mục Thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam

Với sự giúp đỡ của các đơn vị trong ngành Y tế và ngành Dược như Sở Y tế Hà Nội, Viện Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Tổng công ty Dược Việt Nam, Các Công ty Hapharco, Traphaco, Dược Tâm Bình, Sao Thái Dương, Dược Phúc Hưng, Dược Đại Bắc, Dược Tân Á; Khoa Dược của nhiều bệnh viện…sinh viên Dược Đại Nam được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp chuẩn mực trong thực tập thực tế, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Dược.

Với mục tiêu sau khi tốt nghiệp, các Dược sĩ đại học Đại Nam có thể sử dụng thành thạo Tiếng Anh, được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng, Khoa Dược trường Đại học Đại Nam tổ chức lớp học Tiếng Anh thông qua chuyên môn Dược và các chủ đề có liên quan cho các Giảng viên trẻ và các Sinh viên có trình độ Tiếng Anh đạt TOEIC 400 trở lên, lớp học bắt đầu từ tháng 5/2016, định kỳ vào các buổi sáng Thứ 7 hàng tuần, đây là một tổ chức lớp học mở, thầy trò cùng nhau xây dựng bài học theo nhóm, cùng nhau trao đổi, trình bày các chủ đề đã chuẩn bị, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.

D. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tháng 5/2016 Lãnh đạo Nhà trường đã duyệt 16 đề tài NCKH cấp khoa, tạo điều kiện cho các Giảng viên trẻ được tham gia nghiên cứu và cũng là cơ sở để Sinh viên năm thứ 4 được làm thực nghiệm khoa học, chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp.

2. Được các thầy cô lãnh đạo các Bộ môn hướng dẫn, với sự trợ giúp của Viện Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm và một số Doanh nghiệp Dược, đã có một số Giảng viên trẻ được nhận đề tài làm nghiên cứu sinh, trên cơ sở đó khoa Dược trường Đại học Đại Nam sẽ có các Sinh viên tham gia thực hiện đề tài cùng Giảng viên, và như thế sẽ có thêm các khóa luận tốt nghiệp.

3. Nhà trường bố trí 01 phòng tại tầng 6, cơ sở Phú Lãm làm phòng triển khai các thiết bị, máy móc có độ tin cậy và chính xác cao để thực hiện 16 đề tài được Nhà trường phê duyệt.

Trường Đại học Đại Nam