Trang chủ / Tin tức / Khi nào Dược sĩ cần tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược?

Khi nào Dược sĩ cần tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược?

Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược là gì?

Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược là một chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược  xây dựng để đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược cho người hành nghề dược.

Chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược được quy định tại Điều 8 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành:

Điều 8. Chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược phải xây dựng chương trình đào tạo bao gồm các nội dung chính sau đây:
1. Nội dung đào tạo bao gồm:
a) Kiến thức chuyên ngành;
b) Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược;
c) Kỹ năng và các kỹ thuật trong hành nghề dược.
2. Hình thức, phương pháp dạy, học thực hành đánh giá kết quả đầu ra của người học thực hành phù hợp với chương trình đào tạo cho từng môn học, đối tượng, trình độ đào tạo thực hành.
3. Thời gian đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược:
a) Kiến thức chuyên ngành: Tối thiểu 06 giờ đối với người có trình độ đại học; tối thiểu 04 giờ đối với người có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác;
b) Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược: Tối thiểu 06 giờ;
c) Kỹ năng và các kỹ thuật trong hành nghề dược: Tối thiểu 06 giờ.

Khi nào Dược sĩ cần tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược?

Theo Điều 28, Luật Dược 2016 (Luật số: 105/2016/QH13): người hành nghề dược sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

Điều 28. Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

1. Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền.

2. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của mình.

3. Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

4. Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

5. Cá nhân có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên.

6Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược.

7. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược không đáp ứng một trong các Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Điều 13 hoặc Khoản 2 Điều 14 của Luật này.

8. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục.

9. Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

10. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả đến tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

11. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước Chứng chỉ hành nghề dược từ 02 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm.

Chứng chỉ hành nghề Dược có thể bị thu hồi nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Chứng chỉ hành nghề Dược có thể bị thu hồi nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

Như vậy, Dược sĩ cần tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất nếu không sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược.

Ngoài ra, trong Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, người hành nghề dược cũng cần cung cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này.

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược

1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược có ảnh chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

2. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn.

3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

4. Giấy xác nhận về thời gian thực hành chuyên môn do người đứng đầu cơ sở nơi người đó thực hành cấp.

5. Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này.

6. Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

7. Phiếu lý lịch tư phápTrường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận hiện không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

8. Trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược do bị thu hồi theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật này thì người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chỉ cần nộp đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Có nghĩa là, trong trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược vì không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, người hành nghề Dược cũng cần tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược để bổ sung giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược vào Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Địa chỉ học cập nhật kiến thức chuyên môn về dược?

Người hành nghề dược có thể tham gia chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược tại các cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.

>>> ĐĂNG KÝ HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC <<<

Yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người hành nghề dược được quy định tại Điều 9 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành như sau:

Điều 9. Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người hành nghề dược
1. Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Là một trong các tổ chức sau: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành y, dược; cơ sở giáo dục có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe; viện nghiên cứu có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược; cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế; các hội nghề nghiệp về dược;
b) Có chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này;
c) Có cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
d) Có người hướng dẫn, báo cáo viên tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược (sau đây gọi tắt là người hướng dẫn) đáp ứng các yêu cầu sau:
– Người hướng dẫn về kiến thức chuyên ngành về dược phải có một trong các văn bằng quy định tại Điều 17 và 18 của Nghị định này với trình độ đào tạo không thấp hơn của người tham gia đào tạo và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm phù hợp với nội dung đào tạo;
– Người hướng dẫn về pháp luật và quản lý chuyên môn về dược phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại cơ quan quản lý về dược, thanh tra dược hoặc giảng dạy về quản lý dược tại các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp dược trở lên;
– Người hướng dẫn về kỹ năng, kỹ thuật thực hành phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực hành phù hợp với nội dung đào tạo thực hành.
2. Trường hợp cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược không trực tiếp đào tạo, cập nhật các nội dung về kỹ năng, kỹ thuật trong hành nghề dược thì phải ký hợp đồng với cơ sở dược đáp ứng thực hành tốt phù hợp với nội dung kỹ năng, kỹ thuật trong hành nghề dược mà cơ sở đó thực hiện việc đào tạo, cập nhật.

Trường Đại học Đại Nam được Sở Y tế công bố là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Ngày 05/12/2017, Trường Đại học Đại Nam đã được Sở Y Tế công bố là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.

Link công bố của Sở Y Tế: http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/laws/detail/To-trinh-de-nghi-cong-bo-co-so-dao-tao-cap-nhat-kien-thuc-chuyen-mon-ve-Duoc-448/

Trường Đại học Đại Nam được công bố là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược
Sở Y Tế công bố Trường Đại học Đại Nam là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

Như vậy, trường Đại học Đại Nam hoàn toàn đủ điều kiện để đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

>>> ĐĂNG KÝ HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC <<<

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0961 595 599  –  0931 595 599
Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Websitetuyensinh.dainam.edu.vn – dainam.edu.vn

Comments

comments

Có thể bạn quan tâm

4 sai lầm giết chết chất lượng phục vụ của nhà thuốc

Trong quá trình hỗ trợ và tư vấn cho các nhà thuốc, daihocduoc.com rút ra một …