Trang chủ / Nghề Dược / Dược sĩ phụ trách chuyên môn là gì? Làm việc ở đâu?

Dược sĩ phụ trách chuyên môn là gì? Làm việc ở đâu?

Dược sĩ phụ trách chuyên môn là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Dược sĩ phụ trách chuyên môn

Theo Khoản 1, Điều 15, Luật Dược 2016 thì Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc như sau:

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này;

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang phải có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a hoặc Điểm đ Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp;

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a, b hoặc d Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Như vậy, điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc:

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dược
 • 05 năm kinh nghiệm thực hành chuyên môn
 • Có chứng chỉ hành nghề Dược

Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc:

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dược hoặc bằng tốt nghiệp Đại học ngành hóa học
 • 03 năm kinh nghiệm thực hành chuyên môn
 • Có chứng chỉ hành nghề Dược

Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm:

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dược, Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa hoặc Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học
 • 05 năm kinh nghiệm thực hành chuyên môn
 • Có chứng chỉ hành nghề Dược

Dược sĩ phụ trách chuyên môn làm việc ở đâu?

Dược sĩ phụ trách chuyên môn làm việc tại các cơ sở kinh doanh dược, các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện nay các công ty Y Dược tuyển Dược sĩ phụ trách chuyên môn thường mô tả công việc của các Dược sĩ phụ trách chuyên môn như sau:

 • Chịu trách nhiệm về chuyên môn về Dược.
 • Đào tạo kiến thức chuyên môn về sản phẩm và bệnh học liên quan .
 • Hỗ trợ chuyên môn cho phòng, ban khác.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Comments

comments

Có thể bạn quan tâm

Mở hiệu thuốc tây cần điều kiện gì?

Cách thức lựa chọn nguồn hàng cho nhà thuốc

1, Nguồn từ nhà phân phối lớn (Zuellig, Diethelm, Mega…) • Hàng chính hãng đảm …