Trang chủ / Nghề Dược / Dược sĩ cao đẳng có được mở quầy thuốc hay không?

Dược sĩ cao đẳng có được mở quầy thuốc hay không?

Bằng Dược sĩ Cao đẳng: Có thể mở quầy thuốc

Để mở Quầy thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng, đại học về chuyên ngành dược (điểm a,e, g khoản 1 điều 13) và có kinh nghiệm thực hành tại các cơ sở kinh doanh về thuốc ít nhất trong thời gian 18 tháng.

Dược sĩ cao đẳng có được mở quầy thuốc hay không?

Bằng Dược sĩ Đại học: Có thể mở nhà thuốc

Theo khoản 1 điều 18 của Luật Dược sửa đổi thì nguời chịu trách nhiệm về chuyên môn của nhà thuốc phải có trình độ từ Dược sĩ Đại học trở lên và phải có kinh nghiệm thực hành ít nhất 2 năm tại các cơ sở chuyên môn về thuốc.

Điều kiện để được mở Quầy thuốc/Nhà thuốc

Tại điểm a, e, g khoản 1 Điều 13 quy định, để mở quầy thuốc người chịu trách nhiệm chuyên môn về thuốc phải có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng, đại học về chuyên ngành dược và có kinh nghiệm thực hành tại các cơ sở kinh doanh về thuốc ít nhất trong thời gian 18 tháng.

Điều 18 Luật Dược (sửa đổi) cũng quy định điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc:

  1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có văn bằng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 2 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của nhà thuốc có thể đồng thời là dược sỹ làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.
  2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có văn bằng quy định tại điểm a, e hoặc khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở phù hợp.

Phân biệt giữa nhà thuốc và quầy thuốc

Khoản mục Nhà thuốc Quầy thuốc
Về người phụ trách chuyên môn Dược sĩ đại học phụ trách chuyên Dược sĩ trung học phụ trách chuyên
Về phạm vi hoạt động Được bán lẻ thuốc thành phẩm; pha chế thuốc theo đơn Được bán lẻ thuốc thành phẩm
Về địa bàn hoạt động Được mở tại bất kỳ địa bàn nào Được mở tại địa bàn huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Về việc thay đổi thuốc trong đơn Được quyền thay thế thuốc cùng loại trong đơn nếu được sự đồng ý của người mua Không được thực hiện việc thay thế thuốc trong đơn

Comments

comments

Có thể bạn quan tâm

Mở hiệu thuốc tây cần điều kiện gì?

Cách thức lựa chọn nguồn hàng cho nhà thuốc

1, Nguồn từ nhà phân phối lớn (Zuellig, Diethelm, Mega…) • Hàng chính hãng đảm …